top of page

Semestri pranvere 2023

Jemi shumë të entuziazmuar t'i mirëpresim të gjithë. Mësimi rifillon më 11 shkurt, ora 9:30.

Datat e propozuara të këtij semestri janë: 2/11, 2/18, 3/4, 3/11, 3/18, 3/25, 4/1, 4/22, 4/29, 5/6, 5/13 & 5/20

​AM Sesioni: 9:30 deri në 11:30
Gjuha 1Hr.15 Min/Trashëgimia Shqipe 1Hr. 15 min.


Dreka (E ofruar):  11:30 deri në 12:00

Sesioni i PM:  12:00 PM deri në 14:30
Valle Tradicionale 1Hr. 15min/Sport 1Hr. 15 min.

PROGRAMET

PROGRAMI I GJYSË DITËS
AM Akademikë

të shtunave

9:30 - 12:00 pasdite

Grupmoshat: 5-10 & 11-18

Sesioni i AM Academics do të jetë një orë Gjuhë Shqipe dhe një orë Studime të Trashëgimisë Shqiptare.  

  • Gjuha mësohet kryesisht në gjuhën shqipe bazuar në standardet ndërkombëtare të diasporës dhe secila grupmoshë ka një kurrikul të veçantë bazuar në nivelet e gjuhës së studentëve siç vlerësohet në fillim të semestrit. 

  • Trashëgimia është futur në një përzierje të anglishtes dhe shqipes për të siguruar që studentët të kuptojnë.

Shihni Bios në faqen Meet the Staff për më shumë informacion mbi mësuesit tanë.

PROGRAMI I GJYSË DITËS
Aktivitetet e KM

të shtunave

12:00 - 14:30

Grupmoshat: 5-10 & 11-18

Aktivitetet ndryshojnë sipas semestrit, por më poshtë janë përzgjedhjet e njohura sipas kërkesës dhe Grupmoshat ndryshojnë midis dy sesioneve.

  • Vallja Tradicionale Shqiptare me mësim nga koreografi Angjelina Nika.

  • Futbolli mësohet nga trajnerët e certifikuar të FC Westchester South.

Shihni Bios në faqen Meet the Staff për më shumë informacion mbi stafin tonë.

PROGRAMI I PLOTË DITËS
Akademikët & Aktivitetet

të shtunave

9:00 - 14:30

Grupmoshat: 5-10 & 11-18

Sesioni i plotë ditor përfshin Akademikët e AM, Dreka dhe Aktivitetet e PM.

  • Gjuha mësohet kryesisht në gjuhën shqipe bazuar në standardet ndërkombëtare të diasporës dhe secila grupmoshë ka një kurrikul të veçantë bazuar në nivelet e gjuhës së studentëve siç vlerësohet në fillim të semestrit. 

  • Trashëgimia është futur në një përzierje të anglishtes dhe shqipes për të siguruar që studentët të kuptojnë.

  • Vallja Tradicionale Shqiptare me mësim nga koreografi Angjelina Nika.

  • Futbolli mësohet nga trajnerët e certifikuar të FC Westchester South.​

Shihni Bios në faqen Meet the Staff për më shumë informacion mbi stafin tonë.

bottom of page