top of page
  •  

Çmimi i pranimit
 

Paradite ose pasdite Gjysmë dite - Sesion 12 javor
1 Student Per Household          $300 Each_d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_
2 Student Per Household          $270 Each
3 Student Per Household          $240 Each

Ditë e plotë - Sesion 12 javor
1 Student Per Household          $600 Each
2 Student Per Household          $525 Each
3 Student Per Household          $450 Each
 

Shikoni faqen e regjistrimit ose programit për më shumë informacion ose na dërgoni email për çdo pyetje.

 Ne ofrojmë bursa për familjet që nuk mund ta mbështesin programin.  Ju lutemi pyesni brenda për aplikim.

bottom of page